Filtrace železa a manganu

• Nejnovější generace při úpravě vody s náplní ECOMIX v jednom zařízení:
• Pro odstranění tvrdosti, železa a manganu z vody se používají úpravny vody s filtračními náplněmi, které jsou směsí zeolitu a kyselého katexu. Zeolit je pro odstranění železa a manganu. Kyselý katex odstraňuje vápník a hořčík. K regeneraci filtrační náplně se používá chlorid sodný (NaCl).
• Aplikace: změkčování, odželeznění, odmanganování, filtrace sirovodíku a částečně čpavku
• Rozsah pH vody: 5,0 – 10 pH
• Limitní kvalita vstupní vody:
tvrdost – max. 7 mmol/l
železo – max. 10mg/l
mangan max. 3mg./l

• Při výběru vhodné náplně jsou důležité vstupní parametry upravované vody, především pH, koncentraci železa, manganu, vápníku a hořčíku, množství rozpuštěného kyslíku a přítomnost organických látek.
• Základní rozlišení úpraven vody pro odstranění železa, manganu a tvrdosti vody je podle množství filtrační náplně (je od 15 – 60 l) v kabinetovém provedení nebo solo.

Při výběru vhodného zařízení Vám budeme co nejvíce nápomocni.