Odželeznění s regenerací

Pro odstranění železa (odželeznění vody), případně manganu s následnou chemickou regenerací se používají filtrační náplně s oxidačními vlastnostmi. Železo a mangan se vysráží na povrchu filtrační náplně a pro obnovu oxidačních vlastností, se provede regenerace proplachem pomocí roztoku manganistanu draselného (KMnO4).

Při výběru vhodné náplně jsou důležité vstupní parametry upravované vody, především pH, koncentrace železa a manganu a přítomnost organických látek.

Při výběru vhodného zařízení Vám budeme co nejvíce nápomocni.

Zobrazeno 12 výsledků