Zařízení na ionizaci vody - výroba "živé vody"

O ionizované vodě…
Zařízení na výrobu alkalické ionizované vody, má svoji prodejní cenu, ale hodnotu ionizované vody lze jen těžko vyčíslit z hlediska jejich vlastností a vlivu na zdraví člověka.

Voda je většinou v rozvodech dlouhodobě pod tlakem – molekuly vody tzv. clustery obsahují 15-20 molekul. Ionizátor z velké části tyto molekuly rozpustí a přestaví v rámci procesu ionizace na mikro clustery, které obsahují 5-6 molekul. Voda je tak “tekutější“, je více a snadněji vstřebávána do těla a plní optimálně své úkoly v organismu.

Ionizovaná voda má silnou zápornou hodnotu ORP – je schopná vázat se ve vysoké míře na tak zvané volné radikály. Volné radikály jsou agresivní formy kyslíku, které napadají zdravé tkáně. To vede k poškození buněk a k urychlení procesu stárnutí. Volné radikály vznikají při metabolických procesech v těle, ale přibývá jich i díky dalším jevům jako je např. nevyvážená strava, používání stimulantů, stres, práce na počítači, telefonování s mobilním telefonem, znečištěné ovzduší atd. Přirozená obrana organismu je pak často těmito nepřirozenými jevy potlačována. Vitamíny nám v této situaci mohou do určité míry pomoci, ale ionizovaná voda má stejnou antioxidační sílu jako čerstvě vymačkané citrusové šťávy! Vyrábět si takto vodu je rychlé, účinné a velmi levné v porovnání s neustále stoupajícími cenami potravin, zvláště pak ovoce a zeleniny.

Tím, že při procesu ionizace dochází k “rozdělení” vody na zásaditou a kyselou (odpadní), odchází v této odpadní vodě i většinová množství dusičnanů, těžkých kovů, chloridů a dalších zdraví škodlivých látek. Tato redukce představuje 50 a více %.

Zobrazeno 14 výsledků