Fyzikální úprava vody - ochrana potrubí a zařízení

Zařízení ochraňuje před nadměrniu tvorbou tvrdých nánosů (vápníku) v potrubích, bateriích, bojlerech, pračkách, myčkách a jiných technologických zařízeních na ohřev vody.
Zařízení neostraňuje tvrdost z vody.

Zobrazen jediný výsledek