Dobrý den, vítáme Vás na našich nových webových stránkách. Stránky nejsou naplněny úplně obsahem. Pokud nemůžete najít vámi hledanou položku, tak nás prosím kontaktujte. Děkujeme za pochopení.

Voda z veřejného vodovodu - kvalita vody a co ji znečišťuje

Cílem úpravy vody

je dosažení takových kvalitativních parametrů upravené vody, aby byly splněny požadavky na kvalitu vody z hlediska jejího dalšího použití.

Nákup vody

V naší zemi je realizován z 80% od vodáren, zbytek tvoří vlastní zásobování, které do budoucna bude narůstat z důvodů razantního zdražování vody od dodavatelů.

Ošetření vody

Nejdůležitějším krokem v úpravě vody je zničení potenciálně škodlivých mikroorganismů – z toho důvodu se do vody přidává chlor a jiná dezinfekční činidla, která zlikvidují ve vodě téměř vše živé. Chlór je chemicky velmi nestabilní látka, reaguje ve vodě s organickými sloučeninami a tvoří velmi nebezpečné chemikálie – tzv. trihalometany (THM). Bylo prokázáno, že tyto látky mají mutagenní a karcinogenní účinky (u lidí může dojít k vrozeným defektům, vzniku nádorových onemocnění močového traktu, tlustého střeva, jater apod.). I přes intenzívní používání dezinfekčních činidel se může stát, že ve vodě zůstanou někteří nebezpeční paraziti, jako jsou prvoci Cryptosporidium, Lamblie aj.

Přeprava vody

z vodárny až do vodovodního kohoutku v naší domácnosti je trasou, kdy se do vody  dostávají různé kontaminanty,  většinou ze starého vodovodního potrubí – rez, písek, olovo z trubek nebo pájených spojů apod. 

Zdroje pro úpravu vody

Kvalita podzemní a povrchové vody

se diametrálně liší, jak z hlediska upravitelnosti, tak i z hlediska znečišťujících látek které může obsahovat. Proto není dobré zaměňovat úpravy povrchových a podzemních vod. Některé části úpravy vody jsou sice stejné ( např. desinfekce), ale většinou se odlišují.

Rozdíl mezi povrchovými a podzemními  vodami

U povrchových vod převažuje především obsah koloidních disperzí a organických látek, u podzemních vod je často problémem velká tvrdost vody, obsah agresivního oxidu uhličitého, Fe, Mn, radonu apod.

Hlavními  znečišťujícími  látkami

v povrchových vodách jsou makromolekulární organické látky (humáty) a koloidní nebo hruběji dispergované nerozpuštěné látky (jíly, křemičitany,..). Proces úpravy povrchových vod je tedy zaměřen hlavně na odstranění těchto látek. Uvedené látky nelze z vody odstranit běžnými mechanickými procesy jako jsou filtrace nebo sedimentace.  Díky svým fyzikálně – chemickým vlastnostem jsou proti těmto metodám stabilizovány ( nemohou se většinou shlukovat). Pro jejich odstranění je třeba použít další technologie.

Úprava povrchových vod

je chemicky mnohem náročnější než úprava vod z podzemních zdrojů. Vyžaduje mnohem více chemikálií (může jít až o desítky druhů ).

Úprava podzemních vod

je ekonomičtější, problematika bývá především ve velké tvrdosti vody, limitech dusičnanů, železa a pod.. 

Výběr vhodné filtrace na úpravu vody z vodovodního řádu pro pitné účely

Technologie

pro úpravu vody byly v  minulosti poměrně na velmi nízké úrovni. V dnešní době je možné upravovat vodu již technologiemi začínající u stolních filtrů, které dokáží např. účinně odchlorovat vodu. Kdo chce jít s úpravou  vody ještě dál, nabízíme v tomto ohledu řešení pomocí domácích úpraven s  velmi vysokou účinností, která je nastavitelná od 50 – 98% odstranění všech látek, které vodu kontaminují. Příkladem jsou těžké kovy, velká tvrdost vody, železo, dusičnany a jiné látky které nelze uhlíkovou filtrací odstranit. Tyto druhy úpravy můžeme použít nejen k doúpravě vody z vod. řadu, ale především vody ze studní kopaných a vrtaných.

Jednoduchá filtrace vody – stolní a kuchyňské filtry

Systém se skládá z 1. – 3. stupňů (uhlíková) k úpravě vody vodovodního  řadu může být za určitých okolností dostačující. Tato filtrace neodstraňuje tvrdost vody, dusičnany, těžké kovy apod. Pro tyto a jiné  látky  je tato filtrace nefunkční. Pro použití této filtrace vody z vlastních zdrojů je zapotřebí v každém případě udělat rozbor vody, a po rozboru lépe nasazení doporučujeme konzultovat postup s naší firmou. V případě možného použití je velmi doporučující použít UV lampu k bakteriálnímu ošetření. Neváhejte nás proto kontaktovat, rádi Vám poradíme.

Složitější vícestupňová filtrace vody: odstraňování nadměrné tvrdosti vody, železa, manganu, těžké kovy, arzen, pesticidy, herbicidy, radonu, chlóru a další

Skládá se z min. 5 stupňů, a je velmi vhodná k úpravě vody jak z vodovodního řádu tak i pro vodu z vlastních zdrojů. Tato dokonalejší úprava vody je na bázi fyzikálního principu (bez chemického ošetření) pomocí molekulární technologie reverzní osmózy nebo nanofiltrace. Tato technologie je v celém světě na obrovském vzestupu. Tuto technologií využívají i naše úpravny pro domácí i komerční užití. Tato filtrace odstraňuje tvrdost vody, dusičnany, železo, těžké kovy apod. v účinnosti od cca 50% (nanofiltrace) až do 98% u reverzní osmózy.

Bližší informace k této filtraci naleznete na v sekci nanofiltrace a reverzní osmózy.

Úpravny vody pro domácnost malého výkonu s technologií reverzní osmózy/nanofiltrace pro připojení na vodovodní řád a studnu se skládají z:

1. Stupeň – sedimentační filtr(textilní vložka) za účelem odstranit mechanické nečistoty do velikosti 1 – 5 mikronů, rez, písek aj.

2. Stupeň – filtrace přes vrstvu aktivního uhlí( granulát) za účelem odstranění chlóru, organických látek, pachy a zabarvení

3. Stupeň – filtrace přes vrstvu aktivního uhlí (monoblok) kvůli vysoké těsnosti odstraňuje další chemické látky z vody a zvyšuje dále účinnost

4. Stupeň – modul pro membránu (molekulární technologie) osazený reverzní osmózou s účinností až 98 % nebo nanofiltrací účinností cca 50-60%. 

5. Stupeň – Dochucovací filtr pro chuťovou doúpravu vody.

6. Stupeň – Reminalizace s dodáním minerálů Ca + Mg, nebo jenom vápníku přes speciální patrony

Pro správné navržení systému na úpravu vody Vám nabízíme odbornou pomoc, aby řešení bylo co nejvhodnější, protože voda má v různých lokalitách různou kvalitu a potřeby se tudíž velmi různí.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení