Odstranění železa a manganu ze studní, vrtů a povrchových vod

Technologický postup při odželezňování vody

Železo rozpuštěné ve vodě a také často ho doprovázející mangan jsou ve speciálních zařízeních odstraňovány pomocí katalytické oxidace. Za tímto účelem se do „univerzální nádoby“ nasype granulát, který má vlastnosti katalyzátoru (urychlovač reakce). V jeho přítomnosti je železo intenzivně oxidováno kyslíkem, který se nachází ve vodě, přechází do nerozpustného stavu a usedá na granulát. Při zpětném proplachu je tato usazenina odstraňována a odváděna do drenáže. Po úpravě určitého množství vody přechází filtr do stavu regenerace.

Nejvíce jsou rozšířeny filtrační média na základě dioxidu manganu: BIRM, MGS (Manganese GreenSand), Filox, Pyrolox a v poslední době vynikající filtrační hmota ECOMIX.

První médium odstraňuje železo a pro jeho regeneraci stačí zpětný proplach vodou během půlhodiny.

Druhé médium odstraňuje navíc mangan a sirovodík, ale pro regeneraci je zapotřebí hypermangan a pak odstranění hypermanganu.

Pokud není dostatek rozpuštěného kyslíku (při větším obsahu železa, čpavku, sirovodíku) používá se aerator, který obohacuje vodu vzduchem.