Studny kopané a vrtané

Nejčastější problémy s vodou z vlastních zdrojů

Každý občan má právo na kvalitní pitnou vodu. Nicméně splnit požadavky na kvalitní dobrou vodu nejsou vždy bez doúpravy možné, protože i voda ze studní kopaných  a vrtaných svojí cestou z podloží k nám absorbuje  látky, které v mnoha ohledech nejsou žádoucí včetně bakteriálního vlivu.

Tyto skutečnosti ovlivňují zdravotní nezávadnost. Velmi často se řeší např. celkové odstranění železa a manganu z vody, celkové ošetření po bakteriální stránce a co nejvíce trápí majitelé studní je nadměrná tvrdost vody, která nejenom ze zdravotního ale i z technického hlediska o ovlivňuje chod technické vybavenosti domácnosti nebo jiných sektorů.

K nejčastějším problémům s vodou, které vyžaduji nasazení technického řešení pro úpravu vody patří:

  • přítomnost mechanických příměsí (písek, hlína, jíl)
  • rozpuštěné železo a mangan
  • tvrdost vody – zvýšená, nebo velmi vysoká tvrdost vody
  • dusičnany – velmi často s velkým obsahem
  • příchuť, zápach, barva nebo častý obsah čpavku
  • přítomnost bakterií a mikroorganismů
  • časté organické nečistoty – (pesticidy, ropné produkty, fenoly, různé syntetické látky)
  • častá salinita – zdravotní rizika, problémy se zasolováním půdy
  • častá přítomnost agresivního oxidu uhličitého

Výběr vhodné filtrace pro kompletní úpravu při změkčení vody, odstraňování železa a manganu, filtrace zákalu a pachu, odkyselování, odstraňování dusičnanů pro domácnost, průmysl – rozebírá sekce „speciální požadavky na úpravu vody“

Výběr vhodné filtrace pro pitné účely ze studní a vrtů

Technologie v minulosti pro úpravy vody byly poměrně na velmi nízké úrovni. V dnešní době je možné upravovat vodu již technologiemi začínající u stolních filtrů, které dokáží např. odchlorovat na vysoké úrovni. Kdo s úpravou chce jít ještě dále, tak i v tomto ohledu nabízíme řešení pomocí domácích úpraven s  velmi vysokou účinností, která je nastavitelná od 50 – 98% odstranění všech látek, které vodu  kontaminují jsou např.  těžké kovy, velká tvrdost, různé chemikálie, železo, dusičnany a jiné látky které nelze uhlíkovou filtrací odstranit. Tyto druhy úpravy můžeme použít nejen k doúpravě vody z vod. řadu, ale především vody ze studní kopaných a vrtaných.

Jednoduchá filtrace – uhlíkové stolní filtry

Jednoduchá filtrace se skládá z 1. – 3. stupňů (uhlíková). K úpravě vody ze studní a vrtů může být za určitých okolností dostačující použití pouze UV lampy ( z důvodu velkého rizika fekálních bakterií).

Tato filtrace neodstraňuje tvrdost vody, dusičnany, těžké kovy apod. Pro tyto látky a jiné je tato filtrace nefunkční. Pro použití této filtrace vody z vlastních zdrojů je zapotřebí v každém případě udělat rozbor vody, a po rozboru vody lepší filtraci konzultovat s naší firmou. V případě možného použití je doporučováno použít UV lampu k bakteriálnímu ošetření. Neváhejte nás proto kontaktovat, rádi Vám poradíme.

Složitější vícestupňová filtrace pro domácí a jiné využití

Skládající se (min. 5 stupňů) je velmi vhodná k úpravě vody jak z vod. řádu tak i pro vodu z vlastních zdrojů. Tato dokonalejší úprava vody je na fyzikálním principu (bez chemického ošetření) pomocí molekulární technologie na bázi reverzní osmózy, nebo nanofiltrace. Tato technologie je v celém světě na obrovském vzestupu. Tuto technologií využívají i naše úpravny pro domácí i komerční užití. Filtrace odstraňuje tvrdost vody, dusičnany, železo, těžké kovy a jiné látky.

Tato filtrace má obrovskou účinnost od cca 50% u nanofiltrace až do 98% u reverzní osmózy.

Tyto úpravny pro domácnost s membránovou technologií – reverzní osmóza (nanofiltrace) se skládají z:

1. Stupeň – sedimentační filtr(textilní vložka) za účelem odstranit mechanické nečistoty do velikosti 1 – 5 mikronů, rez, písek aj.

2. Stupeň – filtrace přes vrstvu aktivního uhlí( granulát) za účelem odstranění chlóru, organických látek, pachy a zabarvení

3. Stupeň – filtrace přes vrstvu aktivního uhlí (monoblok) kvůli vysoké těsnosti odstraňuje další chemické látky z vody a zvyšuje dále účinnost

4. Stupeň – modul pro membránu (molekulární technologie) osazený reverzní osmózou s účinností až 98 % nebo nanofiltrací účinností cca 50-60%. 

5. Stupeň – Dochucovací filtr pro chuťovou doúpravu vody.

6. Stupeň – Reminalizace s dodáním minerálů Ca + Mg, nebo jenom vápníku přes speciální patrony

 

Pro správné navržení systému na úpravu vody Vám nabízíme odbornou pomoc, aby řešení bylo co nejvhodnější, protože voda má v různých lokalitách různou kvalitu a potřeby se tudíž velmi různí.

Voda ze studní může v mnoha parametrech vyhovovat  normám o nezávadnosti, ale některé může překročit mnohonásobně. Voda která je bez úpravy je vhodná pouze na užitkovou vodu. Pro pitné účely není v žádné případě doporučující. Složení vody se neustále mění vlivem ročních období, možné kontaminace spodních vod  v blízkém okolí a pod..

Ze zdravotního hlediska doporučujeme vyhotovit vždy rozbor vody. Po tomto kroku Vám nabídneme nejvhodnější postup co do technického ale i ekonomického hlediska. Naší snahou je Vám pomoci, aby dodaný technologický postup byl fungující a neohrožoval Vaše zdraví.