Sanosil® SUPER 25 Ag

Kód: 1674
3 398 Kč 2 808 Kč bez DPH
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
25.6.2024

SANOSIL® SUPER 25 Ag je univerzální antivirový dezinfekční prostředek

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití

 • Povrchová dezinfekce, dezinfekce aerosolem, prostorová dezinfekce, dezinfekce sprejem
 • Dezinfekce vody, potrubí a vodních tanků
 • Aplikace v chladících věžích

Účinnost

 • Bakterie, viry, kvasinky a plísně, bakteriální endospory, biofilmy

Záruční doba

 • 2 roky

Účinné látky

 • 7,5% Peroxid vodíku, 0.05% stříbro

Standardní věty o nebezpečnosti

 • H272, H314, H335, H302+H332

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102, P220, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P308+P311, P501

 

SANOSIL® SUPER 25 Ag je vícesložkový dezinfekční prostředek. Jako oxidační činidlo je použit peroxid vodíku, který je navázán na stabilizační činidla, aby vznikl komplexní roztok. Dlouhodobý účinek je zajištěn přidáním stopového množství stříbra, které zde vystupuje jako katalyzátor. Bakteriální účinek stříbra je založen na faktu, že se jednovalentní iont stříbra váže velmi pevně na proteiny bakterií pomocí kovalentní nebo koordinační vazby, čímž je inaktivuje nebo z nich vytvoří sraženinu.

 • Efektivita Sanosilu proti bakteriím, virům, amébám, houbám a řasám, tzn., jeho extrémně široký rozsah použití jej činí snadno použitelným pro koncového uživatele; tzn., že je potřeba pouze jeden výrobek tam, kde byly dříve nutné 2 i 3 různé dezinfekční produkty.
 • Díky dobré stabilitě výrobku zaručujeme dlouhou skladovací dobu. Produkt zůstává stabilní při vysokých teplotách vody/vzduchu a jeho účinnost se dokonce zvýší při vysokých teplotách.
 • Díky jeho dlouhotrvající efektivitě a zmíněným charakteristikám zabránění rekontaminaci se tento výrobek perfektně hodí pro dezinfekci pitné vody a studní.
 • SANOSIL® SUPER 25 Ag je nezávadný dezinfekční produkt. Jeho hlavní součást - peroxid vodíku - neznečišťuje odpadní vody, protože se rozkládá na vodu a kyslík (H2O a O2), tzn., že nevytváří škodlivé vedlejší produkty.
 • Dvě základní součásti (H2O2 a Ag) zvyšují synergií své výhody. Bakteriální efekt nastupuje rychleji a mnohem intenzivněji, než kdyby každá ze součástí byla použita zvlášť.
 • Kombinovaný efekt oxidace a oligodynamiky vytvořily dvoufázový produkt, který je - na rozdíl od jiných dezinfekčních prostředků - schopný zničit biofilmy. Tento proces je důležitý při ničení virů a bakterií, jež vytvářejí biofilmy jako svoji přirozenou ochranu. Kyslík, oddělený z peroxidu vodíku ničí biofilm, čímž umožní stříbru bez překážek zničit bakterie nebo viry.

SANOSIL® SUPER 25 Ag je obzvláště účinný k ochraně vody před rekontaminací bakteriemi a viry. Sanosil je moderní dezinfekce.

Dezinfekční produkty Sanosil byly testovány odbornými pracovišti více než 200 testy a byla potvrzena spolehlivá účinnost proti následujícím patogenům:

Absidia corymbiféra
Acinetobacter Iwoffii
Aeromonas salmonicida
Agrobacterium radiobacter
Alternaria alternata
Anthrax (Bacillus anthracis)
Aspergillus niger
Aspergillus niger-spores
Astenionella formosa
Bacillus cereus
Bacillus licheniformis
Bacillus mesenterious
Bacillus subtilis
Bacillus subtilis spores
(S.B.Aspergillus fumigatus Adenovirus)
Bacillus circulants vegetative and spores
Bacillus sp. Marine
Bacteria cinerea
Bacteria erwinia
Botrytis cinerea
Botrytis cinerea
Burkholderia cepacia
Campylobacter jejuni
Candida albicans
CDC gr. IV c-2
Chlamidomonas sp.
Colera (V. cholerae)
Chryseomonas luteola
Chroomonas norstedtii
Ciliata g. sp.
Citro. fre.
Cladosporium cladosporoides
Clostidrium novyi
Clostidrium perfringens
Clostridium sporogenes
Coagulase +ve staphylococci
Comomonas acidovorans
Corynebact.
Criptomonas sp.
Dermatophagoides pteronyssinus
ECBO virus
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Enterococcus hirae
Erwinia carotovora
Eschericia coli
Flagellata apochromatica
Flavobacter/Cytophaga
Flavobacterium indologenes
Fragilaria sp.
Fusarium
Fusarium spp
Galionella sp.
G. candidum
Hepatitis B
Hepatitis C surrogate(BVDV)
Herpes simplex type 1
HIV-1
Influenza A virus
Influenza A, H5N1
Influenza A, H5, H7 und H9
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Lactobacillus brevis
Lactobacillus lindneri
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus sp
Lactobacillus wild type
Legionella pneumophila
Leuconostoc mesenteroides
Listeria innocua
Listeria monocytogenes
Melosira var.
MRSA
Microsporum gypseum
Micrococcus luteus
Micrococci marine
Micrococcus pyogenes aureus
Micrococcus roseus
Micrococcus candidus
Mucor
Mycobacterium phlei
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium spez.
Nagleria fowleri
Naumaniella sp.
Neisseria meningitidis
Newcastle Disease virus
Nitzschia sp.
Ochrobactrum anthorpi
Orthopoxvirus vaccinia
Papovavirus SV-40
Paramyxo virus
Pasteurella
Pedicoccus damnosus
Pedicoccus sp
Penicillium
Penicillium digitatum
Penicillium roqueforti
Penicillium verrucosum
Pestis (Y. Pestis)
Pichia membranaefaciens
Poliovirus 1
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas alcaligenes
Pseudomonas chlororaphis
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas spec.
Pseudomonas syringae pv. Tomato
Ralstonia picketti
Rhizopus
Rotatoria g. sp.
Saccaromyces cerevisiae
Saccharomyces uvarum
Sacch.cereivisia var. Uvarum
ssp.carlsbergensis
Salmonella enteritidis
Salmonella paratyphi
Salmonella sp.
Salmonella typhimurium
Salmonella typhi
Salmonella typhosa
Sarcina lutea
Staphylococcus agalactiae
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus faecium
Staphylococcus marcescens
Stephanodiscus hantzschii
Streptococcus faecalis
Streptococcus lactis
Streptococcus pyogenes
Trichophyton mentagrophytes Pseudorabies virus
Trophozoite protozoa inl. Amoebae
Tuberculosis (Mycobacterium
Tuberculosis, resistant strain H37 Rv)
Tuberculosis (Mycobacterium
Tuberculosis, wild-type strain)
Vaccina virus
VRE
V. parahaemolyticus
Xanthomonas campestris
Zoogloea sp.