Změkčování vody

Změkčení vody pomocí ionexové hmoty je proces založený na iontové výměně. Ionexová hmota je speciální typ pryskyřice, která má schopnost vyměňovat ionty v roztoku. V případě změkčování vody se jedná o výměnu iontů vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+), které jsou hlavními složkami způsobujícími tvrdost vody, za ionty sodíku (Na+).

Jak změkčení vody probíhá:

1. Vstupní tvrdá voda obsahuje ionty vápníku a hořčíku, které jsou ve vodě rozpuštěné.

2. Když tato voda prochází skrze nádoby naplněné ionexovou hmotou (obvykle v podobě malých kuliček nebo granulí), dochází k iontové výměně. Ionexová hmota obsahuje ionty sodíku, které jsou pevně vázány na její strukturu.

3. V průběhu procesu iontové výměny se ionty vápníku a hořčíku vážou na ionexovou hmotu a jsou z vody odstraněny. Výměnou za ně jsou do vody uvolněny ionty sodíku.

4. Výsledkem je, že voda opouštějící ionexovou nádobu je "změkčená", protože byly odstraněny ionty způsobující tvrdost vody.

5. Po určité době používání se kapacita ionexové hmoty pro výměnu iontů vyčerpá a je potřeba ji regenerovat. To se děje pomocí solného roztoku, který obsahuje vysokou koncentraci iontů sodíku.

6. Během regenerace se solný roztok protlačuje skrze ionexovou hmotu. Ionty sodíku z solného roztoku se vážou na ionexovou hmotu a vyměňují se za ionty vápníku a hořčíku, které byly dříve zachyceny.

7. Po regeneraci je ionexová hmota opět schopna provádět změkčení vody a proces se může opakovat.

Změkčení vody pomocí ionexové hmoty je efektivním způsobem, jak se zbavit problémů spojených s tvrdostí vody, jako je tvorba vodního kamene na sanitární technice, zhoršená účinnost mycích a čistících prostředků, negativní vliv na kůži a vlasy a snížená životnost domácích spotřebičů.